Skip to content
close
close
 

Aviz juridic şi protecţia drepturilor de autor

Aviz juridic şi protecţia drepturilor de autor

Utilizarea numelui şi logoului BCE şi politica BCE de protecţie a datelor cu caracter personal şi a vieţii private în contextul utilizării poştei electronice


Aviz juridic

Banca Centrală Europeană (BCE) utilizează acest website pentru a spori accesul publicului la informaţii privind bancnotele şi monedele euro, precum şi activităţile Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Obiectivul nostru este ca informaţiile prezentate să fie actualizate şi exacte. Totuşi, BCE nu îşi asumă răspunderea cu privire la materialele de pe acest website.
 Aceste materiale:

- prezintă informaţii de natură generală şi nu vizează abordarea unor situaţii specifice unei entităţi sau unei persoane în mod special;
- fac uneori trimiteri la website-uri externe, asupra cărora BCE nu are niciun control şi pentru care aceasta nu îşi asumă nicio responsabilitate;
- nu constituie consiliere juridică sau profesională.

A se lua notă de faptul că, în cadrul documentelor sau al altor informaţii disponibile pe acest website, nu este garantată reproducerea exactă a textelor adoptate în mod oficial. Numai instrumentele juridice ale BCE, astfel cum sunt publicate în ediţiile tipărite ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene şi versiunile pe suport de hârtie publicate ale altor documente şi/sau date ale BCE sunt considerate autentice.

Scopul nostru este de a reduce la minimum disfuncţionalităţile cauzate de erorile tehnice. Cu toate acestea, BCE nu poate garanta că serviciul său nu va fi întrerupt sau afectat în alt mod de astfel de probleme. BCE nu îşi asumă răspunderea pentru nicio problemă care apare ca urmare a utilizării acestui website sau a oricărui website extern conex.

Prezentul aviz juridic nu vizează limitarea răspunderii BCE în cazul încălcării cerinţelor prevăzute în legislaţia naţională aplicabilă sau excluderea răspunderii BCE în cazuri care nu pot fi excluse în conformitate cu respectiva legislaţie.
Dacă accesaţi orice parte a acestui website, se consideră că aţi acceptat informaţiile menţionate mai sus.

Protecţia drepturilor de autor

Drepturi de autor © pentru întregul conţinut al acestui website: Banca Centrală Europeană, Frankfurt pe Main, Germania.
În conformitate cu excepţia menţionată mai jos, utilizatorii acestui website pot folosi în mod liber informaţiile obţinute în mod direct de pe acesta, cu respectarea următoarelor condiţii:

1. Dacă sunt distribuite sau reproduse, informaţiile de pe website trebuie prezentate cu exactitate, iar BCE trebuie citată drept sursă.
2. Dacă informaţiile sunt incluse în documente care urmează să fie comercializate (indiferent de mediu), persoana fizică sau juridică care publică informaţiile trebuie să informeze cumpărătorii, atât înainte ca aceştia să plătească un abonament sau un comision, cât şi de fiecare dată când accesează informaţiile preluate de pe acest website, cu privire la faptul că informaţiile respective pot fi obţinute în mod gratuit prin intermediul acestui website.
3. Orice modificare adusă informaţiilor de către utilizator trebuie indicată în mod explicit.
4. Atunci când este accesat de pe website-uri de afaceri sau în scopuri promoţionale, acest website trebuie să apară ca element unic în fereastra programului de navigare (nu trebuie să apară în pagina altui website).

Ca excepţie la cele de mai sus, orice reproducere, publicare sau retipărire, parţială sau integrală, a documentelor care poartă numele autorului (autorilor) lor, sub forma unei publicaţii diferite, fie tipărită, fie în format electronic, este permisă numai cu autorizaţia scrisă explicită prealabilă a BCE sau a autorului (autorilor).

Informaţii înregistrate de serverele părţilor terţe
Google Analytics – acest website utilizează serviciul extern Google Analytics pentru a obţine date statistice privind utilizarea sa. Informaţiile transmise de programul de navigare sunt, de asemenea, transmise serverelor administrate de Google, fiind utilizate în scopul obţinerii de date statistice generale privind numărul de vizite prin programul de navigare, tipurile de utilizări şi căutările efectuate pe acest website.
Google are propria politică de protecţie a vieţii private. Google îşi autocertifică conformitatea cu cadrul „Safe Harbor” UE-SUA, elaborat de Departamentul de Comerţ al SUA, în consultare cu Comisia Europeană, în vederea respectării standardului european de „conformitate” privind protecţia vieţii private.


close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Log in

Forgotten your password?

*Required data


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

A confirmation of the availability of the publications requested will be sent to the name and address indicated in your account. If you would like to send the publications to another address, please indicate this below.

* Required data
** The publications are available free of charge from the ECB as long as stocks last.


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

* Required data


TERMS AND CONDITIONS


LETTER OF INTENT

We wish to use the electronic media and/or print media produced by the European Central Bank (ECB) to inform others. We declare that:
1. Any information or materials received from the ECB will be used for information purposes only.
2. We will not use the “€ OUR MONEY” logo for purposes that could be detrimental to the euro, or for commercial or advertising purposes, and we will adhere to the style guidelines provided in the Partnership Programme.
3. Any electronic materials, pictures, files or documents provided by the ECB will remain its sole property. The ECB will reserve its or third-party copyrights. We will not pass any information or materials received from the ECB to any third party, except for production purposes.
4. Should we use the original master files of materials prepared by the ECB, we will preserve the integrity of the text.
5. We pledge to follow the reproduction rules for euro banknotes and coins as published in the Official Journal of the European Union and available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/reproduction/html/index.en.html.
6. If we use electronic media online, we will include a link to www.new-euro-banknotes.eu and we will inform the ECB of the material used and where it has been used. We will forward the links.
7. We understand that stocks of ECB materials for distribution are limited. We will inform the ECB of the number of copies distributed, the means of distribution as well as the target groups.
On behalf of the company/institution mentioned above, we declare that we will refrain from using any materials either in printed or electronic form provided by the ECB until our membership of the Partnership Programme has been confirmed.
We will be liable for any damages incurred by the ECB should we not act in accordance with this Letter of Intent. We also understand that the ECB reserves the right to terminate our membership at any time.


DISCLAIMER

This privacy notice is made on behalf of the European Central Bank (ECB) and applies to Havas 360, its sub-contractors and all central banks referred to as data processors below.
When you fill in the form on the website http://www.new-euro-banknotes.eu/, we collect personal information directly from you in order to provide you with information on euro banknotes. Your data will be used only for that purpose. You cannot receive information if you do not complete the form.
We keep information on your activity with us and delete it after three years of inactivity. We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
We use this personal information to deal with your request(s), manage your account and offer you other ECB publications.
We disclose this information to our sub-contractor CetSI and on a need-to-know basis to the relevant data processors.

A. Your choices

1) You have the right to see the information that we have about you and to get mistakes corrected by contacting Havas 360;
2) You have the right to delete your account with Havas 360.

B. Important

Your information is protected by European Union law. National data protection laws apply in relation to the technical and organisational security measures to be applied by the data processors mentioned below, unless the data processor is the ECB. Contact details for the European Data Protection Supervisor can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm.

C. How to reach us

C.1 Contact data of data controller

Sabine Eismann
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 1344 5312
Fax.: +49 69 1344 5775
E-mail: partnershipprogramme@ecb.europa.eu
www.ecb.europa.eu

C.2 Contact data of data processors

C.2.1 General data processors

Laurent Lé
Havas 360
29/30 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex 92817
France
Phone: +33 1 58 47 92 43
Fax: +33 1 58 47 86 00
www.havas360.fr

Jerome Ospitaletche
CetSI
93/105 rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
Phone: +33 1 41 19 40 50

C.2.2 Data processor for Member States and third countries

See data controller.

D. Final provisions

Data controllers may change this privacy notice from time to time by updating this page. You should check this page occasionally to ensure that you are satisfied with any changes. This privacy notice is effective from 22 November 2013.

you have to accept conditions


close
close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Create an account